OBLIKOVANJE IN PROJEKTIVA NOTRANJE OPREME ... ZA FUNKCIONALNO, LEPO IN UDOBNO KVALITETO BIVANJA

Ali na novo opremljate, urejate ali preurejate svojo hišo, stanovanje, poslovni prostor, gostinski lokal, restavracijo ali turistične nastanitve in iščete najustreznejšo, funkcionalno, lepo in cenovno sprejemljivo rešitev?

  • Z osebnim pogovorom in pristopom, s posluhom za vaše želje in zahteve vam svetujem, izrišem idejni načrt s 3D predstavitvijo ali za vas vodim celoten projekt izvedbe. Obseg del določite sami.

UREJANJE ETAŽNE LASTNINE ... DA BOSTE BREZ SKRBI VI IN VAŠI VNUKI

Imate stavbo, ki še ni vpisana v kataster stavb in želite pridobiti hišno številko? Živite z vašimi sorodniki v isti stavbi in želite urediti etažno lastnino in lastninsko pravico na posameznem delu stavbe?
Imate stavbo, ki jo imate v uporabi ali solastnini in želite urediti etažno lastnino in lastninsko pravico, na točno določenih delih stavbe in se s tem izognete morebitnim težavam tako pri ugotavljanju lastnine, dedovanju, pridobivanju hipotekarnih posojil in navsezadnje pri delitvi stroškov?

  • Za vas izvedem vpis stavbe v kataster stavb, vzpostavitev etažne lastnine in vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo! Obseg del določite sami.

SESTAVA LISTIN ... NAJ VAM NE BO VSEENO

Potrebujete pogodbo o delu, pogodbo o poslovnem sodelovanju, najemno pogodbo, kupoprodajno pogodbo, delilni sporazum, akt o oblikovanju etažne lastnine?

  • Za vas sestavim in pripravim ustrezne listine.

PROJEKTIRANJE ... UREDITE V PRAVEM TRENUTKU IN NA PRAVI NAČIN

Želite postaviti garažo oziroma podoben enostaven ali nezahteven objekt, pa ne veste kako postopati v upravnih postopkih, da bo vaš objekt pravilno izveden in legalen?

  • Svetujem vam pri navedbi, oblikovanju in postavitvi enostavnih ali nezahtevnih objektov, da so v skladu z občinskimi prostorskimi akti in vladno uredbo. Izrišem osnovni načrt, pridobim zahtevana soglasja in gradbeno dovoljenje.