Prostor primer 1

glede na stalno spreminjanje naše zakonodaje, ki jo posameznik le s težavo spremlja, za vas pripravim vso potrebno dokumentacijo za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov od projektive do pridobitve vseh potrebnih soglasij in pridobitve dovoljenja. Vodim nadzore nad gradnjo manj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

  • dogovor, ogled, osebni razgovor, izmere
  • pridobitev lokacijske informacije
  • priprava in pošiljanje vlog za zahtevana soglasja in pridobitev le teh
  • priprava in oddaja vloge z zahtevanim načrtom za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
  • pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt