Prostor primer 1

neločljivo z vpisi v kataster stavb in zemljiško knjigo so za to potrebne ustrezne listine, zato za vas pripravimo akt o oblikovanju etažne lastnine, delilni sporazum ali le najemno, darilno ali kupo-prodajno pogodbo in podobno.

  • dogovor, osebni razgotvor
  • pridobitev potrebnih podatkov in dejstev
  • priprava in posredovanje listine